Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ AIKIDO

* Η εξάσκηση στο AIKIDO είναι συνεργατική και όχι ανταγωνιστική.

* Η εξάσκηση γίνονται μέσω παραδειγμάτων. Οι προφορικές επεξηγήσεις είναι περιορισμένες, και οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητάς τους.

* Η επισημότητα και το πρωτόκολλο χρησιμοποιούνται ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που σκοπό του έχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ευαισθησίας πέρα από ένα απλώς φυσικό επίπεδο.