ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΚΙΝΤΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΚΙΝΤΟ

ΜΕ ΤΟΝ EMILIO CARDIA (6th DAN AIKIKAI)

24-25.02.2018

Εθνικό Γυμναστήριο ,< Ι.Φωκιανός>