1η Κοινή Εξάσκηση Παιδικών Τμημάτων.

Ο σύλλογός μας συμμετείχε στην 1η Κοινή Εξάσκηση Παιδικών Τμημάτων των συλλόγων μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΪΚΙΚΑΪ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΕΓΑ Ι. Φωκιανός στο πλαίσιο της 1ης Ημερίδας που οργάνωσε η ΟΑΕ. Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους δασκάλους τους!