Γκασουκου στη Σαλαμίνα.

Γκασουκου στη Σαλαμίνα, 1η Αυγούστου 2015 για εξάσκηση Αϊκι Κεν και Αϊκι Τζο!