Κοινή άσκηση στον Αγ. Κοσμά 21-12-2013

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Συνάντηση Φιλίας, Συλλόγου Αϊκιντο Πειραιά και Συλλόγου Αϊκιντο Νοτίων Προαστίων στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Άγιος Κοσμάς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθειά μας αυτή που στόχο είχε να φέρουμε σε επαφή ασκούμενους από διαφορετικές σχολές. Πιστεύουμε ότι τέτοιες δράσεις βοηθούν στη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ των Ντοτζο και βελτίωση του επιπέδου των ασκουμένων!